Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on toukokuu, 2022.

Mitä Armeniassa syödään, III osa: Lihan syönnin ja tuotannon problematiikkaa armenialaisittain

Kuva
Perinteinen elämäntapa ja nykyaika kohtaavat Armeniassa. Samaan aikaan, kun osassa maailmaa pyritään vähentämään lihan syöntiä, eläinten tehokasvatusta, lihan tuotannon kustannuksia ja siitä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä ja samaan aikaan parantamaan kotieläinten hyvinvointia ja lähiruoan saatavuutta, Armeniassa tilanne on aivan toinen. Vaikka Armeniassa on tilastoitu olevan yli 335 000 maatilaa ja noin 70 prosenttia Armenian alueesta on luokiteltu maatalousmaaksi, peltomaan osuus on vain 15 prosenttia kokonaisalueesta. Keskimääräinen tilakoko on 1,4 ha. Noin 30 prosenttia Armenian työntekijöistä työskentelee maataloussektorilla. Näistä luvuista saa selkeän käsityksen siitä, että lihantuotannossa (ja maataloudessa yleensäkin) on haasteita, jotka estävät tehokkaan tuotannon kasvattamisen. Mm. maaperän huonontuminen, laidunmaiden vajaakäyttö ja tuotannon epätasaisuus ovat edelleen suurimmat ongelmat. Suurin osa maidosta tuotetaan kesäkuukausina, kun taas talvikuukausina lehmät ovat ummess